Thursday, 4 September 2014

Dharwad Ganeshotsav 2014

Gandhi chock

Subhas road

Tikare road

Corporation circle

KCD

Haliyal naaka

Saptapur bhavi

Sadankeri

Hindu pracharsabha

Saidapur

Durga devi temple PHQ